Krochmalna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Krochmalna
  • 13
  • dom specjalny
  • in the ghetto
  • social/communal
  • address, poor, household committees, care / social welfare, death, beggars
  • dom specjalny, zamieszkiwany przez największych nędzarzy; był tam Komitet Domowy; według raportu z 23 lutego 1942 r. wyrzucono stamtąd na ulicę 63 trupy z powodu braku funduszów na pochowanie;

  • 11