Given name: Unknown Family name: Lubinger

  • YES
  • Male
  • Lubinger
  • an attorney from the Legal Department of the Judenrat

  • Intelligentsia, civil servants
  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 290