Nieznana [mieszkanie Zlaty Austerlitz] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • Nieznana [mieszkanie Zlaty Austerlitz]
  • before Ghetto
  • Germans operations
  • Gestapo/gendarmerie
  • Mieszkanie Zlaty Austerlitz