Given name: Irena Family name: Adamowicz

 • NO
 • Female
 • Irena
 • Adamowicz
 • nieznane
 • ps. Jadzia
 • 1910-00-00
 • Yes
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polish
 • Pochodziła z polskiej arystokratycznej rodziny. Przed wojną należała do harcerstwa, utrzymywała kontakty z Hacszomer Hacair. W czasie okupacji była kurierka między gettami w Warszawie, Wilnie, Kownie,Szawlach, Białymstoku. Po powrocie relacjonowała sytuacje w tych gettach działaczom żydowskim.

 • Ghetto Uprising, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , The Righteous Medal , with Aryan documents