APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2551. Akta sprawy W. Monkobackiemu

 • judicial documents
 • no
 • there and then
 • German
 • Akta w sprawie karnej p-ko: Wolfowi Monkobockiemu, Żydowi, zam. W-wa ul. Dzika 1 – za przebywanie w dzielnicy aryjskiej (ul. Grochowska) bez przepustki i opaski, skazany na 40 zł grzywny.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl