Krochmalna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Krochmalna
  • 43
  • before formation of the ghetto, in the ghetto
  • private life / daily life
  • children, housing
  • Mieszkanie rodziny Wiśnia, przed wojną i w getcie.