Kampinos From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Kampinos
  • Jednostka partyzancka
  • on surface
  • Warsaw Uprising
  • administrative, Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
  • atmosphere , other help, Polish underground movement , individual help , one-off help, material help , outside of Warsaw, with Aryan documents
  • Ziuta (Józefa) Kruszyńska wyszła z Warszawy z cudzym dzieckiem na ręku, dostała aryjską kenkartę od partyzantów.