Grzybowska [mieszkanie Zettelów] From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Grzybowska [mieszkanie Zettelów]
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • author, housing, around the author
  • Mieszkanie rodziny Zettel w getcie, blisko siedziby Judenratu.