Grzybowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Grzybowska
  • 90
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie Janiny i Józefa Abramowiczów, w którym od kwietnia 1943 r. opiekowali się żydowską dziewczynką.