Grzybowska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Grzybowska
  • 11
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • housing
  • Mieszkanie w getcie Wandy Fink, jej pierwszego męża Jana Birmana, jej matki i reszty rodziny męża.