Grodzisk Mazowiecki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Grodzisk Mazowiecki
  • on surface
  • Warsaw Uprising
  • contacts with other Jews
  • Po powstaniu warszawskim, w Grodzisku Mazowieckim Lodzia spotkała Inkę Szwajgier.