Grochów From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Grochów
  • Grochów
  • on surface
  • administrative, denunciation , underground activity, help, work
  • antisemitism, atmosphere , other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , long-lasting help, help from Jews, material help , work, with Aryan documents , acquaintances
  • Alina i Gustaw Kerszmanowie poznali troje młodych Żydów, którzy wykradali donosy z przesyłek pocztowych i przekazywali je AK.

  • Str. 91