Dzielna From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Dzielna
  • 25/27
  • in an apartment
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • workers, prison, deportation, everyday life
  • Max Fronenberg mieszka z grupą innych robotników przy ul. Dzielnej 25/27. Co dzień chodzi z grupą robotników do pracy w więzieniu.