Ciepła From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Ciepła
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie, do którego musiała się przenieść do getta rodzina Grinszteinów.