Given name: Johannes Family name: Boehm

  • YES
  • Male
  • Johannes
  • Boehm
  • senior functionary of the Jewish Department of the Security Service (Sicherheitsdienst, SD), Brandt's boss

  • Germans
  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 250; 268