Zygmunt Gołaszewski (Henryk Braun) mieszkał w...

  • YES
  • Zygmunt Gołaszewski (Henryk Braun) mieszkał w getcie z rodziną na ul. Nowolipie 29. Miał dobry wygląd, zdobył aryjskie dokumenty i stałą przepustkę do getta (autor nie wyjaśnia w jaki sposób) i zajmował się po stronie aryjskiej drobnym handlem. Ostatni raz usiłował wejść do getta w lipcu lub sierpniu 1942 r. Żandarm stojący na wasze przy ul. Leszno rozpoznał fałszywe dokumenty i aresztował go.

  • 1939-00-00
  • 1942-07-00
  • trade, housing, youth, smuggling, escaping the ghetto