W okresie przed pierwszą akcją likwidacyjną R....

 • YES
 • W okresie przed pierwszą akcją likwidacyjną R.Auerbach spotkała się z Winterem. Było to kilka tygodni po śmierci Rozy Simchowicz. Winter poprzez posłańca prosił, by R. Auerbach wstąpiła do niego po pracy. Prosił ją, by dowiedziała się, czy jest na grobie Simchowicz pomnik. Dojście na cmentarz na Gęsiej był już w tym czasie odcięty i R. Auerbach obiecała dowiedzieć się o tym od przyjaciół Rozy mieszkających na ulicy Grzybowskiej, jak również spotkać się z doktorem Lajpunerem, który był Rozy przyjacielem lub krewnym. R. Auerbach spotkała się z doktorem, omówiła z nim sposób starania się o postawienie pomnika na grobie Rozy Simchowicz. Ale nie doszło już nigdy do przekazania Winterowi tych ustaleń. Był kwiecień, kilka dni przed straszną piątkową nocą, od której rozpoczął się okres nocnych gestapowskich rewizji. Napięcie rosło z dnia na dzień, nikt już nie mówił o pomnikach dla umarłych. Zbliżał się czas kiedy żywi zazdrościli umarłym.

 • kwiecień 1942
 • kwiecień 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • atmosphere, cemetery, activists, physicians
 • 274,275
 • Related people:

  • Auerbach Rachela

   a journalist, a worker for voluntary causes. In the 20s she worked in Lvov, in editorial staff of 'Najer Morgen' ('N...

  • Winter Szmuel

   Before the war he lived in Wloclawek. He traded in cereals, he was an exporter and a member of National Chamber of C...

  • Simchowicz. Róża

   Child psychologist and educator. For some time she lived and studied in London. Before the war she participated in i...

  • Lajpuner Unknown

   a doctor. Treated people from the literary circles.