W 1941 r. Róża Arensztejn z Lublina zamieszkał...

  • NO
  • W 1941 r. Róża Arensztejn z Lublina zamieszkała w mieszkaniu Tadeusza Majewskiego na Barokowej 3. Łącznie mieszkało w nim 10 osób. Niektóre z nich zaczęły podejrzewać, że Róża jest Żydówką, wtedy Tadeusz przeprowadził ją w inne miejsce.

  • 1941-00-00
  • in the Ghetto
  • Poles operations
  • stranger, housing assistence