R. Auerbach słyszała, że istnieje Komitet prow...

 • YES
 • R. Auerbach słyszała, że istnieje Komitet prowadzony przez Menachema Kona, który posiada pewien kapitał do finansowania przejścia i organizacji pobytu żydowskiego aktywu społecznego na aryjskiej stronie. Sama, nie będąc z nim w kontakcie, szykowała swoje przejście w oparciu o własne znajomości. Kiedy weszła do Wintera by się z nim pożegnać spytała go, dlaczego nie chce przejść na aryjską stronę, dlaczego nie chce wysłać tam dzieci ( córkę i syna ). Prawie się obraził, że posądza się go o to, że zostawi swój naród, swoich pracowników. ,,Przecież wszyscy nie mogą wyjść- powiedział. Właśnie ja mam wyjść? A co będzie z tymi, którzy nie mają dokąd iść?" Na wzmiankę o tym, że przecież są jakieś pieniądze rozzłościł się jeszcze bardziej. ,, Kto ma prawo decydować o tym, kto ma wyjść, a kto zostać! Kiedy idzie o życie?!". Przed odejściem Racheli podał jej polskie nazwisko: Czesław Klarner i prosił, by go odszukała i przekazała mu, że Winter prosi, by ratował jego dzieci. Przez 5 tygodni od swego przejścia na aryjską stronę do wybuchu powstania w getcie 19 kwietnia Auerbach nie udało się odnaleźć Klarnera. Winter przy pożegnaniu podał również Racheli nr telefonu do kontaktu, gdyby udało się jej znaleźć po aryjskiej stronie mieszkanie dla dwóch par młodych ludzi. Należałoby wtedy zatelefonować do Zygmunta, z którym trzeba będzie omówić transakcję. Rachela kilkakrotnie dodzwaniała się do jakiegoś warsztatu, który był, prawdopodobnie, ""meliną" Zygmunta. Ale za każdym razem odpowiadano, że jeszcze nie przyszedł. 17 kwietnia Rachela zatelefonowała, z telefonu na Pradze, do ,,pana Zimowskiego" (Wintera). Był zaniepokojony, gdy poznał jej głos.,, Co się stało? Czy coś słyszeliście? Nie. Chciałabym, by Zygmunt spotkał się ze mną w sprawie towaru, o którym mówiliśmy. " Niestety, rozmowę należało przerwać. W ,, Małej Gospodzie" na ul. Stalowej kręciło się, bowiem, zbyt dużo takich jak Rachela Polaków i Polek.

 • pierwsze dni marca 1943
 • 17 kwieciń 1943
 • in the ghetto
 • social/communal
 • atmosphere, activists, communication, underground movement, Poles, the 'Aryan' side, escaping the ghetto
 • s.280,348
 • Related people:

  • Kon Menachem

   One of the collaborators of the broad committee associated with Ringelblum's Archive. The head of the committee whic...

  • Winter Szmuel

   Before the war he lived in Wloclawek. He traded in cereals, he was an exporter and a member of National Chamber of C...

  • Auerbach Rachela

   a journalist, a worker for voluntary causes. In the 20s she worked in Lvov, in editorial staff of 'Najer Morgen' ('N...

  • Klarner Czesław

   A Polish artisan from the inter-war period. Organised Chambers of Industry and Commerce in the main regions of Polan...

  Related places:

  • Franciszkańska 30

   there was the Supply Section, where Szmuel Winter worked; in the yard there was artificial honey and sweets factory;...