Podziemna Żydowska Organizacja Kulturalna IKOR...

 • YES
 • Podziemna Żydowska Organizacja Kulturalna IKOR powstała w grudniu 1940r., wkrótce po zamknięciu getta w-skiego. Jej społeczną bazę stanowiły: Żydowska Samopomoc Społeczna, szczególnie jej sektor społeczny i komitety domowe. IKOR organizował uniwersytety ludowe, popierał aktywnie tajne szkoły w jęz. żydowskim, zorganizował konkurs na najlepsze prace literackie i naukowe na temat "getto" , organizował kursy jidysz. Przygotowywał dużą bibliotekę książek w jidysz.

 • grudzień 1940
 • grudzień 1940
 • in the ghetto
 • social/communal
 • Intelligentsia, household committees, study/teaching/learning, ZSS
 • 155
 • Related people:

  • Ringelblum Emanuel

   During the first days of the siege of Warsaw he became the secretary general of the Coordinating Commission for Jewi...

  • Zagan Szachno

   Przed wojną znajdował się w naczelnych władzach partii Poalej Syjon -Lewica. Był zdolnym publicystą i redaktorem. Mi...

  • Wasser Hersz

   Poale Zion-Left activist. In the Warsaw Ghetto he was a member of the Party Committee. He also collaborated with the...

  • Turkow Jonas

   An actor and director. In the ghetto he managed the CKI (Central Commission for Entertainments).

  • Giterman Icchak

   Urodził się w Hornostopolu. W młodości działał w Partii Syjonistyczno- Socjalistycznej.W 1920r. zamieszkał w W-wie g...

  • Mazo Mordechaj

   before the war he was the head of the Wilenska Trupa theatre /?/; he got to the Warsaw ghetto, where he was very act...

  • Lipowski Icchak

   an economist, doctor. Collaborated with YIKOR (the Jewish Cultural Organization) in the ghetto and with Ringelblum's...

  • Wirowski Beniamin

   An educator and cultural activist. He belonged to the expanded management of IKOR. A talented speaker on culture and...