Oddziały porządkowe po 40-50 osób dowodzone pr...

 • YES
 • Oddziały porządkowe po 40-50 osób dowodzone przez oficerów rozpoczynają akcje wysiedlania.

 • 1942-07-23
 • deportation
 • German operations
 • Germans, Jewish police
 • str.34
 • Related places:

  • Gęsia 79

   szop metalowy pod kierownictwem Nussa, protegowanego Niemca. Podczas I i II akcji żadnego z jego pracowników nie wyw...