Na przedwiośniu 42r. Niuta Tajtelbaum zapropon...

 • YES
 • Na przedwiośniu 42r. Niuta Tajtelbaum zaproponowała Zosi (Lucynie) Waserman wstąpienie do PPR. Do partii przyjęła Zosię Izolda Kowalska. Na zebraniach partii uczono jak posługiwać się rewolwerem. Dzięki PPR wielu ludzi otrzymywało fałszywe papiery. Krysia Rozental wychodziła na aryjską stronę i odwiedzała coraz to inną kancelarię parafialną. Prosiła o metrykę na najbardziej popularne nazwisko. Czasem urzędnik upewniał się: Ojciec Antoni? Potakiwała. Gdy wypisywał metrykę, Krysia jakby od niechcenia czytała inne nazwiska z otwartej księgi. Partia sprawdzała, gdzie te osoby są. Następnego dnia szedł kto inny. Partia wyrabiała papiery. Wraz z 17-letnim Jurkiem Błaszkowskim Krysia założyła firmę sprowadzającą ludzi do getta warszawskiego. Na fałszywych dokumentach, jako urzędnicy niemieckich kolei wschodnich jeździli do Lwowa po ludzi. Przewożeni ludzie mieli oposowe kołnierze na znak, że nie są Żydami. W ten sposób przewieźli do getta warszawskiego kilkadziesiąt osób. Od studentów nie brali pieniędzy. Jurek został złapany i powieszony w grudniu 41r(?).

 • 1941
 • wczesna wiosna 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, communication, underground movement, church, the 'Aryan' side
 • Losy żydowskie. Świadectwo żywych, pod red. M. Turskiego

 • [207]
 • Related people:

  • Waserman Zofia

   When the war broke out she was a student of the third year of pedagogy and psychology at Warsaw University. During h...

  • Tajtelbaum Niuta

   In early spring 1942 made Zosia Waserman (Lucyna Wroblewska) join the PPR (Polish Worker's Party).

  • Kowalska Izolda

   Polish Workers' Party (PPR) activist in the ghetto. Admitted Zofia Wasserman (Wroblewska) to the party.

  • Margules Witold

   a the Polish Workers' Party (PPR) activist in the ghetto. A doctor.

  • Rozental Krystyna

   Chodziła do szkoły powszechnej na śliskiej 14, potem rok do gimnazjum przy Prostej 8.We wrześniu 39r. sanitariuszka...

  • Błaszkowski Jerzy

   Together with Krysia Rozental he smuggled to the Warsaw ghetto Jews from the East. In December 1941 Jurek was caught...

  • Rozental Helena

   Before the war she lived with her family at Twarda Street No. 3. In the ghetto Ogrodowa Street No. 26a. During the F...