Given name: Mecenas I. Family name: Ajzen

  • YES
  • Male
  • Mecenas I.
  • Ajzen
  • No data
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Mecenasem I. Ajzen, adwokat rodziców Alexandra Wargona, zarządzający zakupionymi przez ojca nieruchomościami przed wojną.

  • . str 46