Bazarowa From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • suburban Warsaw
 • Bazarowa
 • 7
 • Otwock - Rozlewnia piwa i dom Gelblumów
 • on surface
 • before Ghetto
 • Germans operations, economic, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , children, hosts, commerce, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, material help , outside of Warsaw, work, acquaintances
 • Rodzina Gelblumów nawiązuje przyjazną relację z żołnierzem niemieckim.

 • Str. 1 – 3