Wywiezienie dzieci z Domu Sierot do Treblinki....

  • YES
  • Wywiezienie dzieci z Domu Sierot do Treblinki. Razem z Korczakiem, z dziećmi poszli inni pracownicy Domu Sierot

  • 1942-08-06
  • 1942-08-06
  • deportation
  • German operations, social/communal
  • activists, children, orphanages, deportation
  • 425