= 17.06.42 Do Nikolausa wprowadziłem adw. Lubi...

 • YES
 • = 17.06.42 Do Nikolausa wprowadziłem adw. Lubingera z Wydziału Prawnego. Ustalono odezwę do Komitetów Domowych w sprawie emigracji do USA, Poł[udniowej] Ameryki (bez Argentyny i Chile) i Palestyny (żony do mężów, dzieci do rodziców, rodzice do dzieci).

 • 1942-06-17
 • 1942-06-17
 • outside of the ghetto, in the ghetto
 • administrative
 • American, Judenrat, household committees, Germans, civil servants
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 290
 • wymiana

 • Related people:

  • Lubinger Unknown

   an attorney from the Legal Department of the Judenrat

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Nikolaus Kurt

   a Kriminalkommissar, a Gestapo functionary; (he wasn't tried after the war, witness at Hahn's trial)