Walka z epidemią: = 9.09.41 "Zjawił się u...

 • YES
 • Walka z epidemią: = 9.09.41 "Zjawił się urzędnik od Hagena Starke ze Skonecznym [właśc. Skoniecznym]. Oświadczył, że Ganc ma mieć 200 porządkowych, z którymi będzie zwalczał epidemię. Mam opłacać porządkowych po 6 zł dziennie."

 • 1941-09-09
 • 1941-09-09
 • in the ghetto
 • administrative, German operations
 • prices, activists, medicine, medical, Germans, Jewish police
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 223
 • epidem

 • Related people: