Wałowa-Świętojerska-Franciszkańska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wałowa-Świętojerska-Franciszkańska
  • the brushmakers' area
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • armed resistance, Shops
  • 233,234,242