Gęsia From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Gęsia
  • szop
  • Shops, around the author
  • Szop maszyn do liczenia, w którym pracowała Halina Jarosławski (Halina Krakowska) po swoim, na polecenie organizacji podziemnej, powrocie do getta w 1942 r.