Dni w Warszawie 1939-1945. Wspomnienia z czasu przebywania w getcie i poza murami (Days in Warsaw 1939-1945. Memories from within and outside the g...

  • Zofia
  • Brzezińska
  • Göteborg
  • 1983
  • personal accounts
  • yes
  • after the war
  • Polish
  • Doctor Jakub Pinczewski's wife. The memories are rather cursory, superficial information.