Wywiad USC 802 - Frieda Aaron

  • Frieda
  • Aaron
  • interviews USC Shoah Foundation
  • no
  • after the war
  • Frida Aaron Fredzia Wakszlak (Wakschlag) mieszkała z rodziną w Warszawie na ul. Nowolipki. W czasie powstania w getcie ukryci byli w bunkrze. Cała rodzina została wywieziona na koniec kwietnia/maj 1943 Majdanek. Ojciec zginął, a ona, matka i siostra po kilku miesiącach zostały przewiezione do Skarżyska, potem Częstochowy; przeżyły wojnę. Po wojnie wyjechały do Niemiec i potem do USA.