[bunkier między Prostą i Pańską] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • [bunkier między Prostą i Pańską]
  • Warsaw Uprising
  • Bunkier między Prostą i Pańską

  • Bunkier między Prostą i Pańską, gdzie po powstaniu warszawskim ukrywał się Dawid Landau z innymi osobami.