Zamenhofa From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Zamenhofa
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • atmosphere, street
  • opis płonącej w czasie powstania ulicy

  • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

  • 94-97