Street: Zielna City: From Warsaw Kazimiera Sadzikowska zaczyna współpracę z granatowym policjantem, Wacławem Nowińskim, pracownikiem Komisariatu Rzec...

  • House number: 7