Ul. Leszno róg Żelaznej From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Ul. Leszno róg Żelaznej
  • Zakład dla chronicznie chorych felicjanek
  • on surface
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • atmosphere , hosts, other help, monastery/church, contacts with other Jews , costs, long-lasting help, housing assistence , with Aryan documents
  • Helena Szereszewska z aryjskimi dokumentami zgłasza się do sióstr felicjanek, chce zamieszkać w zakładzie.

  • Str. 117