Bonifraterska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Bonifraterska
  • 7
  • basement, in an apartment
  • before formation of the ghetto
  • social/communal
  • address, hideout, Poles, aid
  • W domu przy ul. Bonifraterskiej 7 Aleksandra Czubek zaczęła ukrywać Żydówkę, Dorotę Belkies, gdy tylko Niemcy weszli do Warszawy. Ukrywała ją przez cztery lata okupacji, pomimo sprzeciwu męża, ponieważ była jej znajomą, w ciąży i bez środków do życia.