Powązkowska (kości, ciała) No information

  • YES
  • Powązkowska (kości, ciała)
  • outside of the ghetto
  • private life / daily life
  • economy
  • fabricated data, completely unbelievable