Pawia From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Pawia
  • Więzienie na Pawiaku
  • deportation
  • German operations
  • prison
  • Miejsce internowania obywateli państw neutralnych w czasie I akcji.

  • s.213