Warszawa, Nowolipki From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Warszawa, Nowolipki
  • 47
  • in the Ghetto
  • private/everyday life
  • Mieszkanie rodziny Wakszlak

  • Numer domu - z książki telefonicznej 1939