Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Schron
  • other
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, private/everyday life
  • atmosphere , children
  • Ojciec Heńka Akiermana zostaje zabrany ze schronu przez akowców.

  • str. 1