Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Bielany
  • Nieznana
  • Wacha
  • on surface
  • Germans operations, help, private/everyday life
  • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, other help, Jewish underground movement , contacts with other Jews , medical, one-off help, help from other organisation , help from Jews, material help
  • Maria Syłkiewicz ratuje ekipę sanitariuszy, wynoszących bojowców ŻOB z bunkra na Promyka.

  • Str. 5 – 6