Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • in the Ghetto
  • Poles operations, underground activity, help
  • atmosphere , other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , long-lasting help, one-off help, housing assistence , acquaintances
  • Działacze Wydziału Sabotażu i Dywersji PPS wysyłają do getta broń.

  • Str. 5