Nieznana From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • [mieszkanie rabina Kohena]
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • youth, around the author, private life
  • W mieszkaniu rabina Kohena odbył się ślub Dawida Landaua i Luby Gutrajcht.