NN From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • NN
  • housing, help
  • Po wizycie gestapo Dorota Belkies wyjechała na wieś do rodziców Aleksandry Czubek. Ukrywała się tam przez 6 miesięcy.