Krakowskie Przedmieście From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Krakowskie Przedmieście
  • before Ghetto
  • Germans operations
  • Edgar Aftergood ogląda wraz z matką, Sarą Aftergood defiladę wojsk niemieckich na ulicach Warszawy.