Street: Kampinos City: From Warsaw Ziuta (Józefa) Kruszyńska wyszła z Warszawy z cudzym dzieckiem na ręku, dostała aryjską kenkartę od partyzantów.

  • House number: Jednostka partyzancka