Józefów From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Józefów
  • Ghetto Uprising, in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • children, other help, stranger, outside of Warsaw, RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council)
  • Internat prewencyjny RGO dla dzieci chorych w Józefowie.