Izabelin From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Izabelin
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • children, stranger, housing assistence
  • W Izabelinie mieszali około roku Zofia i Tomasz Prot (matka z synem).