Idzikowskiego From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mokotów
  • Idzikowskiego
  • other
  • Warsaw Uprising, deportation
  • Poles operations, help
  • children, other help, RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council)
  • Internat RGO na Wierzbnie, na ul. Idzikowskiego