Gęsia From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Gęsia
  • więzienie, Gęsiówka
  • administrative, German operations
  • prison
  • Brat Róży Dobreckiej trafia do więzienia przy ul. Gęsiej za próbę przejścia granicy getta. Róża odwiedza go w więzieniu.

  • 6